Recyclagepark Kampenhout



Recyclagepark Kampenhout
Neerstraat 20
1910 Kampenhout (Nederokkerzeel)

Tel. 016/58 47 98
Mob. 0477/28 07 31

Terug naar de openingsuren





Aan te leveren soorten afval:
Alle afval gesorteerd aanvoeren!
Bedrijfs- en industrieel afval zullen geweerd worden.

Bouw- en sloopafval
Steenpuin
Gebonden asbest
Papier - karton
Glas
Oude metalen
PMD (in officiële blauwe zakken)
Plastiek
Metalen verpakkingen
Drankkartons
Groenafval
Houtig groenafval of snoeihout
Stronken
Textiel
KGA (Klein Gevaarlijk
AEEA (afgedankte elektronische of elektrische apparaten)
Houtafval
Recycleerbare kunststoffen
Plastic folies
Herbruikbare goederen
Grof huisvuil
Gehakseld hout

bron