Recyclagepark Kapelle-op-den-BosRecyclagepark Kapelle-op-den-Bos
Vaartdijk
1880 Kapelle-op-den-Bos

Tel. 015 71 32 45

Terug naar de openingsuren

Aan te leveren soorten afval:
soorten afval
gratis:
AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
KGA (klein gevaarlijk afval)
PMD (aangeboden in een gemeentelijke PMD-zak)
Hol glas (flessen en bokalen)
Papier en karton
plastic folies
Batterijen
Printerafval
Kledij
Zuiver piepschuim
Motorolie- Frituuroliën en –vetten
Onbehandelde kurken
Autobanden (personenwagens)
Metalen (schroot)
Herbruikbare materialen
Dopjes
Inktpatronen

betalend: (0,16 €/kg)
Vlak glas
Grofvuil
Boomstronken
Hout- Bouw- en sloopafval
Cellenbeton
Gemengd groenafval/tuinafval
Snoeihout
Asbestafval (met uitzondering van de eerste 1500 kg per gezin (gratis) indien apart aangevoerd)

bron