Recyclagepark Beveren-LeieRecyclagepark Beveren-Leie
Leenakkerstraat 73,
8791 Waregem

IMOG - 0800 99 827
info@imog.be


Terug naar de openingsuren

Aan te leveren soorten afval:
Gratis:
IJzer, PMD, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), milieustraatje (plastiek bloempotjes, matrassen, fietsen, batterijen, kroonkurkjes, isomo, kledij), frituurolie en minerale olie (max. 10 liter), TL-lampen (max. 10 stuks), bol en vlak glas, accu's (max. 1 stuk), KGA (max. 10 kg) en snoeihout en zacht groen (tot 50 kg gratis).

Betaald:
Bouw- en sloopafval recupereerbaar, papier en karton, houtafval, boomwortels, brandbaar afval en stortafval, multistroom en asbestcement (100 kg gratis met een maximum van 200 kg per gezin/per jaar).

Bijzonderheden
De containerparken zijn toegankelijk voor elke burger die gedomicilieerd is in gemeente Waregem.
Volgende personen zijn eveneens toegelaten (met een bewijsstuk):
personen die in Waregem een activiteit ontplooien, maar niet in Waregem wonen.
personen van buiten Waregem, die komen in naam van een inwoner van Waregem

De volgende voertuigen zijn verboden:
voertuigen van meer dan 3500 kg
heftrucks of transpaletten

De betaling gebeurt vooraleer je het park verlaat. Indien je niet betaalt wordt er een factuur opgemaakt.

bron