Groencomposteringspark AalterGroencomposteringspark Aalter-centrum
Durmelaan 14
9880, Aalter

Contact
GSM 0471 73 15 30
E. milieu@aalter.be

Terug naar de openingsuren

Wat mag je aanbieden?
Snoeihout
Vers grasmaaisel
Haagscheersel
Bladafval
Boomstronken of boomwortels

Wat mag je niet aanbieden?
Aarde of stenen
Groente- of fruitafval
Etensresten
Restafval
Graszoden en composthopen
Volièremengsel
Bloempotten
Plastic en ander anorganisch materiaal

Voor wie?
Gratis voor inwoners van Aalter in het bezit van hun eigen elektronische identiteitskaart (eID).
Aalterse ondernemingen en Aalterse erkende verenigingen, na toelating.
Niet-inwoners kunnen tijdelijke toegang aanvragen.

Tijdelijke toegang
Voor:
Personen ingeschreven op de lijst van de tweede verblijven (1 jaar).
Eigenaars van een niet-verhuurde eigendom in Aalter (6 maanden).
Toekomstige inwoners die (ver)bouwen in Aalter (6 maanden).

voor meer info zie https://www.aalter.be/groencomposteringspark

bron